Advertisement
 Translation for 'hygge' from Swedish to English
NOUN   ett hygge | hygget | hyggen | hyggena
skog.
hygge {n}
cutting area
skog.
hygge {u}
felling area
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'hygge' from Swedish to English

Advertisement
hygge {n}
cutting areaskog.
hygge {u}
felling areaskog.
Usage Examples Swedish
 • Förleden innehåller "törne", efterleden "fall",' plats där man fällt skogen, hygge'.
 • Två olika tydningar av namnet har gjorts: antingen syftar namnet på ett hygge i skogen eller så handlar det om en bosättning uppkallad efter en person vid namn Hratan.
 • Behovet av färsk gran gör sådana vindskydd mest användbara i nödsituationer och i samband med hygge.
 • Namnet Fällforsån har troligen sitt ursprung ur benämningen ”fälla”, alltså ett hygge eller fällda träd för svedjebruk.
 • Namnet Fällforsån har troligen sitt ursprung ur benämningen ”fälla”, alltså ett hygge eller fällda träd för svedjebruk.

 • En markberedare används efter att mogen skog avverkats på ett begränsat område, vanligtvis "hygge", men före plantering av ny skog.
 • Dessa kan ligga grobara i hundratals år i marken, vilket är förutsättningen för att den också blir det sly som först invaderar ett hygge efter avverkning eller skogsbrand, när de snabbare gräsväxterna och hallonen bidragit till att täcka marken med ett skyddande jordlager.
 • Därför behövs ofta många högstubbar av ett trädslag på ett hygge för att kunna täcka in tillräcklig bredd av dödvedskvaliteter och därmed passa många arter.
 • Det är ingen form av hyggesfritt skogsbruk utan kan lika gärna, beroende på förutsättningarna, resultera i ett hygge, en höggallring eller dimensionshuggning.
 • Vid häradsrätten förekom mycket ofta mål angående olaga skogshygge.

 • Slutavverkning är en åtgärd inom trakthyggesbruk som innebär att ett avgränsat skogsbestånd helt avverkas.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!