Advertisement
 Translation for 'ntgenrör' from Swedish to English
medtektek.
röntgenrör {n}
X-ray tube
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'ntgenrör' from Swedish to English

röntgenrör {n}
X-ray tubemedtektek.
Advertisement
Usage Examples Swedish
  • Geisslers uppfinningar föreställer tidiga varianter av lysrör och röntgenrör.
  • Ett röntgenrör är ett elektronrör som används för att alstra röntgenstrålning, till exempel i utrustning för röntgenundersökning.
  • Müller var en tillverkare av lampglas och röntgenrör i Hamburg.
  • Influensmaskinernas fråmsta användningsområde var att generera högspänning till röntgenrör och elektroterapi, bland annat för behandling av cancer.
  • Vidare används metallen till fönster i röntgenrör och som moderatormaterial och för kapsling i kärnreaktorer.

  • Elektronisk brakyterapi innebär att röntgenrör i miniatyr med låg energi placeras i en applikator som sätts på plats i förväg i hålrum inuti kroppen/tumören för att snabbt avge höga stråldoser i målvävnaderna medan mer avlägsna vävnader endast exponeras för mycket låga doser.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!