Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'vice versa' from Swedish to English
vice versa {adv}vice versa
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'vice versa' from Swedish to English

vice versa {adv}
vice versa
Advertisement
 • vice versa = vice versa
 • vice [Br.] = skruvstycke {n}
 • vice [Br.] = skruvstäd {n}
Show all
Usage Examples Swedish
 • Funktioner som finns i Mac-versionen finns till exempel inte alltid i Windows-versionen och vice versa.
 • I rusningstrafik går det även bussar från Larsberg via bostadsområdena Bodal och Baggeby på södra Lidingö till Ropsten och vice versa för att komplettera Lidingöbanans begränsade kapacitet för dessa bostadsområden som sammantaget utgör det mest tätbefolkade området på Lidingö.
 • Om man lutar kajaken åt vänster kommer den att svänga höger och vice versa på grund av den svaga U-formen i skrovet.
 • Flera sopraner och altar har utvecklats till mezzosopraner och vice versa.
 • Eftersom den relativa betydelsen av statusordningen tenderar att minska när den ekonomiska ordningen ökar och vice versa, och då varje grupp av individer tillhör båda dessa ordningar, blir den långsiktiga utvecklingen av konfliktmönstren omöjlig att förutsäga.

 • Norra halvklotets sommar infaller samtidigt med det södra halvklotets vinter, och vice versa.
 • Namnet på avsändaren är ofta ett kvinnonamn, om målgruppen är män, och vice versa.
 • Strålningen blir svagare ju större det svarta hålet är och vice versa.
 • Den 1 mars ingick den röda revolutionsregeringen och bolsjevikregeringen i Ryssland ett avtal som gav de röda medborgerliga rättigheter i Ryssland och vice versa.
 • Många odelbara substantiv kan med något annan betydelse användas som delbara substantiv, och vice versa.

 • Enligt tradition så har kvinnor en roll i samhället som mödrar och att sköta hushåll, men så behövs kvinnor i flera yrken så som många vårdyrken då en kvinna inte får vårdas av en manlig läkare och vice versa, förutom i yttersta nödfall.
 • En avhandling som berörde just det här fann genom experiment att när deltagarna tog del av artiklar om invandrare i positiva sammanhang så minskade läsarnas negativa känslor och de fick en mer positiv attityd till de som hade invandrat. Vice versa gick det att se att negativa artiklar framkallade färre positiva känslor och därmed en mer negativ attityd till invandrare.
 • Skillnaderna mellan amerikansk och brittisk engelska är dock inte så stora att det i allmänhet blir risk för allvarligare missförstånd eller att det inte går för en amerikan att läsa en bok skriven på brittisk engelska och vice versa.
 • Närheten mellan Bratislava och Wien gör att många flygresenärer på väg till/från huvudstaden nyttjar Wiens flygplats och vice versa.
 • Hindi och urdu är dock sociopolitiskt olika, och personer som beskriver sig själva som urdutalande skulle ifrågasätta att bli räknade som modersmålstalare av hindi och vice versa.

 • Det är en öppen fråga om aleatorisk sannolikhet kan reduceras till epistemisk sannolikhet (eller vice versa).
 • Detta då pendeltågen i båda riktningar behöver gå över Nya Årstabron för att komma till rätt tunnel och vice versa för att all annan trafik skall komma till nuvarande tunnel som leder till Stockholm C.
 • En undersökning gjord av psykologen David Halpern med en grupp arkitekturstudenter å ena sidan och en kontrollgrupp av genomsnittsbefolkning som fick betygsätta byggnader på foto visade att dessa två grupper hade mycket olika uppfattning om vad som var en attraktiv byggnad, där arkitektgruppens favoriter fick lägsta betyg och vice versa.
 • En hantverkare fick inte bedriva handel och vice versa.
 • Det finns även en global energiprincip som säger att den totala mängden energi i universum inte kan förändras; detta blir en följd av den lokala lagen, men inte vice versa.

  Advertisement
  © dict.cc Swedish-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!