Advertisement
 ⇄Change Direction
 Translation for 'watt' from Swedish to English
NOUN   en watt | watten | watt | watten
elektr.enhet
watt {u} <W>
watt <W>
1 translation
To translate another word just start typing!

 ⇄ 
Translation for 'watt' from Swedish to English

watt {u} <W>
watt <W>elektr.enhet
Advertisement
Usage Examples Swedish
 • Enheten är då watt per herz. Strålningskällans radians, som också kan mätas, anger antalet utsända watt per kvadratmeter av dess yta och per sterradian.
 • SI-enheten för effekt är watt (W), där en watt motsvarar en energiomvandling på en joule per sekund (W=J/s).
 • Totalt genererades en effekt på 570 watt (som reducerades successivt ner till 432 watt vid uppdragets slut 2003).
 • HPS-ljuskällorna finns från 35–1000 watt och lämnar mellan 70 och 120 lumen per watt inklusive ballasten. Elektronisk ballast ökar effektiviteten.
 • Sådana FM-sändare kan ha en uteffekt från några tiotal watt upp till några hundra watt (närradio), kring tusen watt (privat lokalradio) eller upp till sextio tusen watt (Sveriges Radios kanaler).

 • De två panelerna kan generera 2000 watt tillsammans vid Mars.
 • SI-enheten för absolut termiskt motstånd är kelvin per watt (K/W) eller motsvarande grader Celsius per watt (°C/W) – de två är desamma eftersom intervallen är lika: ΔT = 1 K = 1 °C.
 • SI-enheten för värmeflödet är watt, enheten för vilket är värmeflödets densitet är watt per kvadratmeter.
 • Bassamp är en serie komboförstärkare av typen solid state för elbas. I serien ingår BA-108 (25 watt), BA-110 (35 watt), BA-112 (50 watt), BA-115 (100 watt) och BA-115 HP (220 watt).
 • Bland radioamatörer används ofta QRP som begrepp för att beskriva en intressegren inom amatörradion som går ut på att med särskilt små, ofta egenbyggda, utrustningar kommunicera med radiovågor, dessa bör ha en uteffekt på max 5 watt vid telegrafi och 10 watt vid telefoni om de skall uppfylla QRP begreppet.

 • Massmått definieras numera genom att utnyttja Plancks konstant (h) i beräkning av först mekanisk och sedan elektrisk kraft mätt i watt.
 • I dagsläget (2018) marknadsförs till exempel LED-lampor med god färgåtergivning med angiven effekt på 7 watt och ett ljusflöde på 610 lumen, vilket motsvarar 87 lumen/watt.
 • De båda asteroiderna 5961 Watt och 11332 Jameswatt är uppkallade efter honom. Även nedslagskratern Watt på månen uppkallade efter honom.
 • kan 1 volt definieras som den spänning som krävs för att en strömstyrka om 1 ampere (A) ska ge upphov till effekten "P" om 1 watt (W).
 • Gränsvärderna är härledda från SAR-värden, och mäts i intensitet, exempelvis 4,5 watt per kvadratmeter och 41 volt per meter (GSM-900), samt 9 watt per kvadratmeter och 61 volt per meter (GSM-1800), som är normen i Sverige.

 • Lysrör har mellan [...] i ljusutbyte per watt och en lysdiod har mellan [...] i ljusutbyte per watt.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!