Advertisement
 Translation for 'webbinarium' from Swedish to English
NOUN   ett webbinarium | webbinariet | webbinarier | webbinarierna
internetunderv.
webbinarium {n}
webinar [web-based seminar]
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'webbinarium' from Swedish to English

webbinarium {n}
webinar [web-based seminar]internetunderv.
Advertisement
Usage Examples Swedish
  • Ett seminarium som hålls via Internet eller liknande elektroniskt forum i stället för genom fysiskt sammanträde, kallas ofta för webbinarium.
Advertisement
© dict.cc Swedish-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!