Translations German Translations English
Translations for "Dobre" found in: Czech, Slovak
Grouping/sorting of translations by language family (Germanic, Romance, Slavic, Uralic, others) and number of speakers.
dobře
well [good]
 
dobře známý
familiar
 
dobře vypadající [hlavně o muži]
handsome
 
necítící se dobře
uncomfortable
 
dobře se hodící
fitting
dobre
fine
 
dobre [správne, podľa pravdy]
rightly
 
Dobre. [súhlas s vysloveným a súč. úvod k výroku]
Right. [agreement with what has been said and introducing a statement]
 
dobre
nicely
 
dobre
well
 
Dobre! [odpoveď vyjadrujúca nezáujem al. ľahostajnosť]
Whatever!
 
Dobre.
Okay.
 
Dobre.
O.K.
© dict.cc English-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!