Translations German Translations English
Translations for "z������ba" found in: Croatian, Czech, Dutch, French, German, Icelandic, Polish, Slovak
Grouping/sorting of translations by language family (Germanic, Romance, Slavic, Uralic, others) and number of speakers.
Zepto- <z>
zepto- <z> [10 ^ -21]
 
Zetta- <Z>
zetta- <Z> [10 ^ 21]
 
Zahl {f} <Z.>
number
 
Zeile {f} <Z.>
line <l.> [of a poem, document, etc.]
 
{n} [Buchstabe]
z [letter]
 
Zino {n} <Z͂> [hypothetisches Elementarteilchen]
zino <Z͂> [hypothetical elementary particle]
 
{n} [Buchstabe]
Z [letter]
zepto- <z> [10 ^ -21]
zepto- <z>
 
zetta- <Z> [10 ^ 21]
zetta- <Z>
 
entier {m} relatif <Z>
integer
z [+gen.]
from
 
z [+gen.] [materiał]
of [material]
 
z [+instr.]
with
 
z pewnością
certainly
z
of
 
z
from
 
impedance {f}
impedance <Z>
 
z kopce
downhill
 
vyvedený z rovnováhy
upset
z [+gen.]
of
 
z [+gen.]
from
 
z [+gen.] [vyj. príčiny: pre, kvôli]
for
 
z [+gen.] [preč z; z povrchu ]
off
 
z [+gen.]
outta [coll.]
 
západ {m} <Z>
west <W>
zapad {m} <Z>
west <W>
© dict.cc English-German dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!