Seite 1 von 46 für den Buchstaben P im Tschechisch-Deutsch-Wörterbuch
Pá!
Tschüs!
paběrek {m}
Nachlese {f}
paběrkářka {f}
Ährenleserin {f}zeměd.
Nachleserin {f}zeměd.
paběrkování {n}
Nachlese {f}
paběrkovat [nedok.]
nachernten
nachlesen [nachernten]zeměd.
pach {m}
Geruch {m}
pach {m} [puch]
Gestank {m}
páchat [nedok.] co
etw. begehen [Fehler, Tat]
etw. verüben
pachatel {m}
Täter {m}
pachnout [dok.] čím / po čem
nach etw. riechen [stinken]
páčidlo {n}
Brecheisen {n}nářad.
pacient {m}
Patient {m}
pacientka {f}
Patientin {f}med.
Pacifický oceán {m}
Pazifischer Ozean {m}geogr.
Pacifik {m}
Pazifik {m}geogr.
pacifismus {m}
Pazifismus {m}pol.
pacifista {m} [živ.]
Pazifist {m}pol.
pád {m} [gramatická kategorie]
Fall {m} [grammatikalische Kategorie]ling.
Kasus {m} [lat. casus]ling.
Pád Třetí říše
Der Untergang [Oliver Hirschbiegel]F
padák {m}
Fallschirm {m}
padat [nedok.]
fallen
padat [nedok.] k zemi
zu Boden fallen
padat [nedok.] na úrodnou půdu [přen.]
auf fruchtbaren Boden fallen [fig.]
padělané peníze {m.pl}
Falschgeld {n}
padělání {n} peněz
Geldfälschung {f}
padělat [dok.]
nachmachen
padělatel {m} peněz [živ.]
Geldfälscher {m}
padesát
fünfzig
padík {m} [ob.] [padesát korun]
50 Kronen
padlí {n} révové [Erysiphe necator]
Echter Mehltau {m}biol.enol.
padlý
gefallen
padnoucí
passend
padnout [dok.]
fallen
umfallen
padnout jako ulitý [dok.]
wie angegossen passen / sitzen
pádný [přesvědčivý, závažný]
triftig
pádný [přesvědčivý]
stichhaltig
pádný [rázný, prudký]
wuchtig [heftig]
pádný [závažný]
gewichtig
schwerwiegend
padouch {m} [živ.]
Schuft {m}
Schurke {m}
padoucnice {f} [arch.] [epilepsie]
Fallsucht {f} [veraltet] [Epilepsie]med.
paďour {m} [živ.] [hovor.] [pej.]
Spießer {m} [ugs.] [pej.]
padourský
spießbürgerlich
padoušský
niederträchtig
paganismus {m}
Paganismus {m}nábož.
pahorkatina {f}
Hügelland {n}
Hügellandschaft {f}
pahýl {m}
Stumpf {m}
pajcr {m} [ob.]
Brecheisen {n}nářad.
pajda {f} [ob.] [padesátikoruna]
50 Kronen
páječka {f}
Lötkolben {m}nářad.
pájení {n}
Löten {n}tech.
pajsr {m} [ob.]
Brecheisen {n}nářad.
pak
dann
pak [mimo to]
außerdem
überdies
páka {f}
Hebel {m}
pakáž {f}
Bagage {f} [österr.]
Pack {n}
Pákistán {m}
Pakistan {n}geogr.
pakli
wenn
paklíč {m}
Dietrich {m} [Werkzeug]nářad.
pakovat [nedok.] [kufr etc.]
packen [Koffer etc.]
pakovat se
abhauen [ugs.]
pakůň {m} [živ.]
Gnu {n}zool.T
palác {m}
Palais {n}
Palast {m}
palačinka {f}
Eierkuchen {m}
Palatschinke {f} [österr.]gastr.
Palau {n} [neskl.]
Palau {n}geogr.
palčáky {m.pl}
Fäustlinge {pl}
palec {m}
Daumen {m}anat.
palec {m} [na noze]
große Zehe {f}anat.
Paleček {m}
Däumling {m}F
pálená cihla {f}
Backstein {m}arch.
pálení {n} žáhy
Sodbrennen {n}
pálenka {f}
Branntwein {m}gastr.
Schnaps {m}gastr.
pálený
gebrannt
paleomagnetismus {m}
Paläomagnetismus {m}geol.
paleontologie {f}
Paläontologie {f}biol.geol.věd.
Palestina {f}
Palästina {n}geogr.
Palestinec {m} [živ.]
Palästinenser {m}
paleto {n}
Paletot {m} [veraltend]
palička {f} na maso
Fleischklopfer {m}gastr.
pálit [nedok.]
verbrennen
palivo {n}
Brennstoff {m}
Treibstoff {m}
palladianismus {m}
Palladianismus {m}arch.
palladiánská architektura {f}
Palladianismus {m}arch.
palladium {n} <Pd>
Palladium {n} <Pd>chem.
palma {f}
Palme {f}
paluba {f}
Deck {n}naut.
palubka {f}
Diele {f}prům.
Pá!Tschüs!
paběrek {m}Nachlese {f}
zeměd.
paběrkářka {f}
Ährenleserin {f}
zeměd.
paběrkářka {f}
Nachleserin {f}
paběrkování {n}Nachlese {f}
paběrkovat [nedok.]nachernten
zeměd.
paběrkovat [nedok.]
nachlesen [nachernten]
pach {m}Geruch {m}
pach {m} [puch]Gestank {m}
páchat [nedok.] coetw. begehen [Fehler, Tat]
páchat [nedok.] coetw. verüben
pachatel {m}Täter {m}
pachnout [dok.] čím / po čemnach etw. riechen [stinken]
nářad.
páčidlo {n}
Brecheisen {n}
pacient {m}Patient {m}
med.
pacientka {f}
Patientin {f}
geogr.
Pacifický oceán {m}
Pazifischer Ozean {m}
geogr.
Pacifik {m}
Pazifik {m}
pol.
pacifismus {m}
Pazifismus {m}
pol.
pacifista {m} [živ.]
Pazifist {m}
ling.
pád {m} [gramatická kategorie]
Fall {m} [grammatikalische Kategorie]
ling.
pád {m} [gramatická kategorie]
Kasus {m} [lat. casus]
F
Pád Třetí říše
Der Untergang [Oliver Hirschbiegel]
padák {m}Fallschirm {m}
padat [nedok.]fallen
padat [nedok.] k zemizu Boden fallen
padat [nedok.] na úrodnou půdu [přen.]auf fruchtbaren Boden fallen [fig.]
padělané peníze {m.pl}Falschgeld {n}
padělání {n} penězGeldfälschung {f}
padělat [dok.]nachmachen
padělatel {m} peněz [živ.]Geldfälscher {m}
padesátfünfzig
padík {m} [ob.] [padesát korun]50 Kronen
biol.enol.
padlí {n} révové [Erysiphe necator]
Echter Mehltau {m}
padlýgefallen
padnoucípassend
padnout [dok.]fallen
padnout [dok.]umfallen
padnout jako ulitý [dok.]wie angegossen passen / sitzen
pádný [přesvědčivý, závažný]triftig
pádný [přesvědčivý]stichhaltig
pádný [rázný, prudký]wuchtig [heftig]
pádný [závažný]gewichtig
pádný [závažný]schwerwiegend
padouch {m} [živ.]Schuft {m}
padouch {m} [živ.]Schurke {m}
med.
padoucnice {f} [arch.] [epilepsie]
Fallsucht {f} [veraltet] [Epilepsie]
paďour {m} [živ.] [hovor.] [pej.]Spießer {m} [ugs.] [pej.]
padourskýspießbürgerlich
padoušskýniederträchtig
nábož.
paganismus {m}
Paganismus {m}
pahorkatina {f}Hügelland {n}
pahorkatina {f}Hügellandschaft {f}
pahýl {m}Stumpf {m}
nářad.
pajcr {m} [ob.]
Brecheisen {n}
pajda {f} [ob.] [padesátikoruna]50 Kronen
nářad.
páječka {f}
Lötkolben {m}
tech.
pájení {n}
Löten {n}
nářad.
pajsr {m} [ob.]
Brecheisen {n}
pakdann
pak [mimo to]außerdem
pak [mimo to]überdies
páka {f}Hebel {m}
pakáž {f}Bagage {f} [österr.]
pakáž {f}Pack {n}
geogr.
Pákistán {m}
Pakistan {n}
pakliwenn
nářad.
paklíč {m}
Dietrich {m} [Werkzeug]
pakovat [nedok.] [kufr etc.]packen [Koffer etc.]
pakovat seabhauen [ugs.]
zool.T
pakůň {m} [živ.]
Gnu {n}
palác {m}Palais {n}
palác {m}Palast {m}
palačinka {f}Eierkuchen {m}
gastr.
palačinka {f}
Palatschinke {f} [österr.]
geogr.
Palau {n} [neskl.]
Palau {n}
palčáky {m.pl}Fäustlinge {pl}
anat.
palec {m}
Daumen {m}
anat.
palec {m} [na noze]
große Zehe {f}
F
Paleček {m}
Däumling {m}
arch.
pálená cihla {f}
Backstein {m}
pálení {n} žáhySodbrennen {n}
gastr.
pálenka {f}
Branntwein {m}
gastr.
pálenka {f}
Schnaps {m}
pálenýgebrannt
geol.
paleomagnetismus {m}
Paläomagnetismus {m}
biol.geol.věd.
paleontologie {f}
Paläontologie {f}
geogr.
Palestina {f}
Palästina {n}
Palestinec {m} [živ.]Palästinenser {m}
paleto {n}Paletot {m} [veraltend]
gastr.
palička {f} na maso
Fleischklopfer {m}
pálit [nedok.]verbrennen
palivo {n}Brennstoff {m}
palivo {n}Treibstoff {m}
arch.
palladianismus {m}
Palladianismus {m}
arch.
palladiánská architektura {f}
Palladianismus {m}
chem.
palladium {n} <Pd>
Palladium {n} <Pd>
palma {f}Palme {f}
naut.
paluba {f}
Deck {n}
prům.
palubka {f}
Diele {f}
Seite 1 von 46 für den Buchstaben P im Tschechisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023