Seite 1 von 48 für den Buchstaben P im Tschechisch-Deutsch-Wörterbuch
Pá!
Tschüs!
paběrek {m}
Nachlese {f}
paběrkářka {f}
Ährenleserin {f}zeměd.
Nachleserin {f}zeměd.
paběrkování {n}
Nachlese {f}
paběrkovat [nedok.]
nachernten
nachlesen [nachernten]zeměd.
pach {m}
Geruch {m}
pach {m} [puch]
Gestank {m}
páchat [nedok.] co
etw. begehen [Fehler, Tat]
etw. verüben
pachatel {m}
Täter {m}
pachnout [dok.] čím / po čem
nach etw. riechen [stinken]
páčidlo {n}
Brecheisen {n}nářad.
Kuhfuß {m}nářad.
pacient {m}
Patient {m}
pacientka {f}
Patientin {f}med.
Pacifický oceán {m}
Pazifischer Ozean {m}geogr.
Pacifik {m}
Pazifik {m}geogr.
pacifismus {m}
Pazifismus {m}pol.
pacifista {m} [živ.]
Pazifist {m}pol.
pád {m} [gramatická kategorie]
Fall {m} [grammatikalische Kategorie]ling.
Kasus {m} [lat. casus]ling.
Pád Třetí říše
Der Untergang [Oliver Hirschbiegel]F
padací
Fall-
padací most {m}
Fallbrücke {f}
Zugbrücke {f}
padák {m}
Fallschirm {m}
padání {n}
Ausfall {m}
padání {n} vlasů
Haarausfall {m}
padat [nedok.]
fallen
padat [nedok.] k zemi
zu Boden fallen
padat [nedok.] na úrodnou půdu [přen.]
auf fruchtbaren Boden fallen [fig.]
padělané peníze {m.pl}
Falschgeld {n}
padělání {n} peněz
Geldfälschung {f}
padělat [dok.]
nachmachen
padělatel {m}
Fälscher {m}
padělatel {m} peněz [živ.]
Geldfälscher {m}
padělatelný
fälschbar
padělatelský
Fälschungs­-
padělatelství {n}
Fälschung {f}
padesát
fünfzig
padesát čtyři
vierundfünfzig
padesát devět
neunundfünfzig
padesát dva
zweiundfünfzig
padesát jeden
einundfünfzig
padesát osm
achtundfünfzig
padesát pět
fünfundfünfzig
padesát sedm
siebenundfünfzig
padesát šest
sechsundfünfzig
padesát tisíc
fünfzigtausend
padesát tři
dreiundfünfzig
padík {m} [ob.] [padesát korun]
50 Kronen
padlí {n} révové [Erysiphe necator]
Echter Mehltau {m}biol.enol.
padlý
gefallen
padnoucí
passend
padnout [dok.]
fallen
umfallen
padnout jako ulitý [dok.]
wie angegossen passen / sitzen
pádný [přesvědčivý, závažný]
triftig
pádný [přesvědčivý]
stichhaltig
pádný [rázný, prudký]
wuchtig [heftig]
pádný [závažný]
gewichtig
schwerwiegend
padouch {m} [živ.]
Schuft {m}
Schurke {m}
padoucnice {f} [arch.] [epilepsie]
Fallsucht {f} [veraltet] [Epilepsie]med.
paďour {m} [živ.] [hovor.] [pej.]
Spießer {m} [ugs.] [pej.]
padourský
spießbürgerlich
padoušský
niederträchtig
paganismus {m}
Paganismus {m}nábož.
pahorkatina {f}
Hügelland {n}
Hügellandschaft {f}
pahýl {m}
Stumpf {m}
pajcr {m} [ob.]
Brecheisen {n}nářad.
pajda {f} [ob.] [padesátikoruna]
50 Kronen
páječka {f}
Lötkolben {m}nářad.
pájení {n}
Löten {n}tech.
pajsr {m} [ob.]
Brecheisen {n}nářad.
pak
dann
pak [mimo to]
außerdem
überdies
páka {f}
Hebel {m}
pakáž {f}
Bagage {f} [österr.]
Pack {n}
Pákistán {m}
Pakistan {n}geogr.
pakli
wenn
paklíč {m}
Dietrich {m} [Werkzeug]nářad.
pakovat [nedok.] [kufr etc.]
packen [Koffer etc.]
pakovat se
abhauen [ugs.]
pakůň {m} [živ.]
Gnu {n}zool.T
palác {m}
Palais {n}
Palast {m}
palačinka {f}
Eierkuchen {m}
Palatschinke {f} [österr.]gastr.
Palau {n} [neskl.]
Palau {n}geogr.
palčáky {m.pl}
Fäustlinge {pl}
palec {m}
Daumen {m}anat.
palec {m} [na noze]
große Zehe {f}anat.
palec {m} na noze
großer Zeh {m}anat.
Pá!Tschüs!
paběrek {m}Nachlese {f}
zeměd.
paběrkářka {f}
Ährenleserin {f}
zeměd.
paběrkářka {f}
Nachleserin {f}
paběrkování {n}Nachlese {f}
paběrkovat [nedok.]nachernten
zeměd.
paběrkovat [nedok.]
nachlesen [nachernten]
pach {m}Geruch {m}
pach {m} [puch]Gestank {m}
páchat [nedok.] coetw. begehen [Fehler, Tat]
páchat [nedok.] coetw. verüben
pachatel {m}Täter {m}
pachnout [dok.] čím / po čemnach etw. riechen [stinken]
nářad.
páčidlo {n}
Brecheisen {n}
nářad.
páčidlo {n}
Kuhfuß {m}
pacient {m}Patient {m}
med.
pacientka {f}
Patientin {f}
geogr.
Pacifický oceán {m}
Pazifischer Ozean {m}
geogr.
Pacifik {m}
Pazifik {m}
pol.
pacifismus {m}
Pazifismus {m}
pol.
pacifista {m} [živ.]
Pazifist {m}
ling.
pád {m} [gramatická kategorie]
Fall {m} [grammatikalische Kategorie]
ling.
pád {m} [gramatická kategorie]
Kasus {m} [lat. casus]
F
Pád Třetí říše
Der Untergang [Oliver Hirschbiegel]
padacíFall-
padací most {m}Fallbrücke {f}
padací most {m}Zugbrücke {f}
padák {m}Fallschirm {m}
padání {n}Ausfall {m}
padání {n} vlasůHaarausfall {m}
padat [nedok.]fallen
padat [nedok.] k zemizu Boden fallen
padat [nedok.] na úrodnou půdu [přen.]auf fruchtbaren Boden fallen [fig.]
padělané peníze {m.pl}Falschgeld {n}
padělání {n} penězGeldfälschung {f}
padělat [dok.]nachmachen
padělatel {m}Fälscher {m}
padělatel {m} peněz [živ.]Geldfälscher {m}
padělatelnýfälschbar
padělatelskýFälschungs­-
padělatelství {n}Fälschung {f}
padesátfünfzig
padesát čtyřivierundfünfzig
padesát devětneunundfünfzig
padesát dvazweiundfünfzig
padesát jedeneinundfünfzig
padesát osmachtundfünfzig
padesát pětfünfundfünfzig
padesát sedmsiebenundfünfzig
padesát šestsechsundfünfzig
padesát tisícfünfzigtausend
padesát třidreiundfünfzig
padík {m} [ob.] [padesát korun]50 Kronen
biol.enol.
padlí {n} révové [Erysiphe necator]
Echter Mehltau {m}
padlýgefallen
padnoucípassend
padnout [dok.]fallen
padnout [dok.]umfallen
padnout jako ulitý [dok.]wie angegossen passen / sitzen
pádný [přesvědčivý, závažný]triftig
pádný [přesvědčivý]stichhaltig
pádný [rázný, prudký]wuchtig [heftig]
pádný [závažný]gewichtig
pádný [závažný]schwerwiegend
padouch {m} [živ.]Schuft {m}
padouch {m} [živ.]Schurke {m}
med.
padoucnice {f} [arch.] [epilepsie]
Fallsucht {f} [veraltet] [Epilepsie]
paďour {m} [živ.] [hovor.] [pej.]Spießer {m} [ugs.] [pej.]
padourskýspießbürgerlich
padoušskýniederträchtig
nábož.
paganismus {m}
Paganismus {m}
pahorkatina {f}Hügelland {n}
pahorkatina {f}Hügellandschaft {f}
pahýl {m}Stumpf {m}
nářad.
pajcr {m} [ob.]
Brecheisen {n}
pajda {f} [ob.] [padesátikoruna]50 Kronen
nářad.
páječka {f}
Lötkolben {m}
tech.
pájení {n}
Löten {n}
nářad.
pajsr {m} [ob.]
Brecheisen {n}
pakdann
pak [mimo to]außerdem
pak [mimo to]überdies
páka {f}Hebel {m}
pakáž {f}Bagage {f} [österr.]
pakáž {f}Pack {n}
geogr.
Pákistán {m}
Pakistan {n}
pakliwenn
nářad.
paklíč {m}
Dietrich {m} [Werkzeug]
pakovat [nedok.] [kufr etc.]packen [Koffer etc.]
pakovat seabhauen [ugs.]
zool.T
pakůň {m} [živ.]
Gnu {n}
palác {m}Palais {n}
palác {m}Palast {m}
palačinka {f}Eierkuchen {m}
gastr.
palačinka {f}
Palatschinke {f} [österr.]
geogr.
Palau {n} [neskl.]
Palau {n}
palčáky {m.pl}Fäustlinge {pl}
anat.
palec {m}
Daumen {m}
anat.
palec {m} [na noze]
große Zehe {f}
anat.
palec {m} na noze
großer Zeh {m}
Seite 1 von 48 für den Buchstaben P im Tschechisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023