Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'xylofon' von Tschechisch nach Deutsch
hud.
Xylophon {n}
xylofon {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'xylofon' von Tschechisch nach Deutsch

xylofon {m}
Xylophon {n}hud.
Werbung
Anwendungsbeispiele Tschechisch
  • Německý skladatel Carl Orff navrhl jednoduché nástroje, například xylofon, na nichž se děti učí nejprve v pentatonickém systému.
  • Seriál vznikl na základě komiksové předlohy Kosmonauti Lux a Delux z planety Xylofon, která vycházela v roce 1990 na pokračování v komiksu Aréna.
  • Byl všestranně nadaným multiinstrumentalistou – velmi dobře ovládal hru na velké množství hudebních nástrojů, zejména žesťových, hrával ale i na vibrafon, xylofon, bicí a klávesové nástroje.
  • letech – kdy byl stále teenager – bral lekce na xylofon u Jimmyho Bertranda a začal hrát na bicí.
  • V té době nebyla pro výuku dosažitelná potřebná literatura, a proto začal pro své žáky komponovat etudy nejprve pro xylofon a později pro vibrafon a další bicí nástroje.
  • To dokládá skladba "Chronochromie" (1960) pro orchestr, zvonkohru, xylofon, marimbu a 3 skupiny bicích nástrojů, kde uplatňuje efekt synestezie (vyvolání barevného vjemu pomocí tónů).
  • Xylofon (z řečtiny "xylos" – dřevo a "phoné" – hlas) je hudební nástroj ze skupiny bicích nástrojů.
  • Některé laděné bicí nástroje mají kameny uspořádané podobně jako klávesy klaviatury. K těmto nástrojům patří např. xylofon, marimba, vibrafon nebo zvonkohra bez klaviatury.
  • Součástí areálu muzea je také velká zahrada v přírodním stylu dětského hřiště, která nabízí – mimo jiné – vodní hřiště i největší bubno-xylofon na světě.
Werbung
© dict.cc German-Czech dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!