Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'Zn' von Türkisch nach Deutsch
kimyaminer.
çinko <Zn>
Zink {n} <Zn>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'Zn' von Türkisch nach Deutsch

çinko <Zn>
Zink {n} <Zn>kimyaminer.
Werbung
Anwendungsbeispiele Türkisch
 • Zn(CN)2 formil için grubunun, aromatik bileşiklere Gatterman reaksiyonu yoluyla eklenmesinde kullanılır.
 • Alkalin pil, çinko ve manganez dioksit (Zn / MnO2) arasındaki reaksiyona bağlı olarak birincil pil türüdür.
 • 10 Şubat 2018'de CoEX Stadyumu'nda canlı olarak gerçekleştirilen The Unit finali sonrasında ZN 8.
 • Saponinler sindirim ve metabolizmada rol alan enzimleri inhibe ederler, Zn ile çözünmez formda kompleks meydana getirerek sindirimi olumsuz yönde etkilerler.
 • Bir galvanik elemanda daha solda kalan metal çözünür, örneğin Zn/Cu elemanında çinko çözünür.Galvanik elemandaki gerilimin büyüklüğü normal potansiyel farkından hesap edilebilir.Örnek: Zn/Cu galvanik elemanı bakırın normal potansiyeli +0.34 V, çinkonunki -0.76 V.Böylece galvanik elemanda +0.34 V - (-0.76 V) =1.1 V'luk bir gerilim oluşur.

 • Çözelti içerisine, daha aktif bir metal (Genelde Zn) talaşı karıştırılmasıyla uygulanır.
 • İzoenzimlerin hepsinde ortak olan nokta aktif bölgelerinde bir çinko (Zn+2) iyonu bulundurmalarıdır.
 • Kurban anot, katodik korumada korunacak metal parçası soymetal olmayan Mg, Zn ve Al gibi elektriği ileten anot metalle kaynatılır "(yani temas ettirilir)".
 • Zn(OH)2 (çinko hidroksit), birinci tepkimede baza karşı asidik, ikinci tepkimede aside karşı bazik özellik göstermiştir.
 • , PM – polimetal cevherler (Cu, Zn, Pb, vs.), U — uranyum.

  Werbung
  © dict.cc Turkish-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!