Werbung
 ⇄Suchrichtung
 Übersetzung für 'katarakt' von Türkisch nach Deutsch
tıp
katarakt
Katarakt {f}
tıp
katarakt
grauer Star {m}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

 ⇄ 
Übersetzung für 'katarakt' von Türkisch nach Deutsch

katarakt
Katarakt {f}tıp

grauer Star {m}tıp
Werbung
Anwendungsbeispiele Türkisch
 • Göz bulguları: Hipotelorizm belirgindir. Mikroftalmi ve mikrokornea türü malformasyonlar vardır. Şaşılık (strabismus), glokom ve katarakt bulunabilir. Göz kapakları kısa ve dardır.
 • Göz bulguları: Mikroftalmi, mavi sklera, konjenital katarakt, nistagmus ve strabismus gibi göz bulgularına çokça rastlanır.
 • 1902 yılında katarakt hastalığından dolayı tedavi sürecinde 11 ay gözleri görmedi.
 • Ameliyat sonrası (özellikle katarakt ameliyatından sonra) nesiç (doku) iyileştirmeye yönelik cerrahide indükleme görevinde kullanılır.
 • AID, İHH İnsani Yardım Vakfı, İslam Kalkınma Bankası, TİKA ve Nijer Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Nijer Katarakt Projesi'ni yürütmektedir.

 • Göz cerrahisiyle miyopi, katarakt ve glokom gibi yaygın göz rahatsızlıkları düzeltilebilmektedir.
 • Gullstrand ayrıca astigmatizm üzerine yaptığı araştırmalar, oftalmoskop gelişimi ve katarakt ameliyatlarından sonra kullanılan düzeltici lenslerle ilgili yaptığı çalışmalarla da bilinir.
 • Görülen diğer oküler bulgular, konjonktival anevrizmalar, katarakt, papilla ödemi, makula ödemi, optik atrofi ve retinal vasküler dilatasyon.
 • Monet, 1923'te katarakt sebebiyle iki kez ameliyat olmuştur.
 • 6 Ekim 1993 tarihinde katarakt ameliyatı için gittiği ABD'de öldü.

 • 2002 yılından bu yana Birleşik Krallık'ta bekleme süreleri uzun olan kalça, diz ve katarakt ameliyatları için komşu ülkeden sağlık turisti almaktadır.
 • Primer non-esansiyel CVG, serebral palsi, epilepsi, nöbetler ve en sık katarakt olmak üzere oftalmolojik anormallikler dahil olmak üzere nöropsikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilebilir.
 • Fakoemülsifikasyon yoluyla katarakt cerrahisi ile kombine glokom cerrahisinin tek başına katarakt cerrahisine (fakoemülsifikasyon yoluyla) göre herhangi bir avantajı olup olmadığını belirlemeye çalışan bir Cochrane incelemesi; tek başına fakoemülsifikasyon katarakt ameliyatı geçiren gözlerle karşılaştırıldığında, kombine (glokom ve fakoemülsifikasyon) ameliyat geçiren gözlerin önemli ölçüde daha düşük göz içi basıncına (-1.62 mmHg) sahip olduğunu buldu.
 • Afrika Katarakt Projesi, Afrika kıtasındaki körlükle mücadele kapsamında 100.000 katarakt hastasının ücretsiz ameliyat edilmesini amaçlayan; 1 Nisan 2007 itibarıyla hayata geçirilmiş bir projedir.
Werbung
© dict.cc Turkish-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!