Page 1 of 4 for the letter B in the Turkish-English dictionary
b-e yalan söylemek
to lie to sb.
b-e zarar vermek
to hurt sb.
b-i -bilir
sb. might
b-i incitmek
to hurt sb.
b-i kandırmak
to lie to sb.
b-i uyandırmak
to wake sb.
b-i yaralamak
to hurt sb.
b. -malı [manevi zorunluluk]
sb. should
b. yapmış
sb. has/had done
b. yaptı
sb. did
b./b.ş. -dir
sb./sth. is
b./b.ş. geldi
sb./sth. came
b./b.ş. idi
sb./sth. was
b.ş. için
in order to
b.ş. yapmak için
in order to do sth.
baba
dad [coll.]
father
bacak
leg
bacaklar {pl}
legsanat.
badem
almondbot.
bagaj
baggage
luggage
bağımlı
dependent
bağımsız biçim
free-form
bağırmak
to shout
to yell
bağışlamak
to forgive
bağlaç
conjunctiondil
bağlamak
to connect
bahane
excuse
baharat
spice
spices
bahçe
garden
bahçe tırmaşık kuşu [Certhia brachydactyla]
short-toed treecreeperorn.T
bahri [Podiceps cristatus]
great crested grebeorn.T
bahsedilen
said
bahşiş
tip
bahtiyar
happy
bakır <CU>
copper <CU>
bakış
look
bakmak
to face
to look
to watch
bal
honey
baldır kemiği
shin boneanat.
balina
whale
balık
fish
Balmer serileri
Balmer seriesfizikkimya
balmumu
wax
bana
me [indirect object]
bana göre
in my opinion <IMO>
bandaj
bandage
banka
bank
banliyö
suburb
banyo
bath
bathroom
banyo küveti
bathtub
barbekü [yab.]
barbecue
barış
peace
baş
head [Caput]
baş yemek
main course
basamak
step
başarı
success
başarılı
successful
basit
easy
simple
basit lokanta
snack bar
basınçlı hava
compressed air
başka
else
Başka bir şey?
Anything else?
başkent
capital
başlamak
to begin
to start
başlangıç
beginning
start
basmak
to push
başparmak
thumbanat.
başşehir
capital
başvurmak
to apply
batı
west <W>
battaniye
blanket
bavul
luggage
suitcase
bayağı
pretty [coll.]
bayağı boyunburan [Jynx torquilla]
Eurasian wryneckorn.T
bayağı çalı kuşu [Regulus regulus]
goldcrestorn.T
bayağı kızılkuyruk [Phoenicurus phoenicurus]
(common) redstartorn.T
bayağı taşçeviren [Arenaria interpres]
(ruddy) turnstoneorn.T
bayağı uzunkuyruk [Aegithalos caudatus]
long-tailed bushtitorn.T
bayan
lady
bayan tuvaleti
women's restroom [Am.]
baygın
unconscious
bayılmak
to faint
to pass out
baykuş
owl
bazen
at times
sometimes
bazı
some
bebek
baby
beceriksizce boyamak
to daubsanat
b-e yalan söylemekto lie to sb.
b-e zarar vermekto hurt sb.
b-i -bilirsb. might
b-i incitmekto hurt sb.
b-i kandırmakto lie to sb.
b-i uyandırmakto wake sb.
b-i yaralamakto hurt sb.
b. -malı [manevi zorunluluk]sb. should
b. yapmışsb. has/had done
b. yaptısb. did
b./b.ş. -dirsb./sth. is
b./b.ş. geldisb./sth. came
b./b.ş. idisb./sth. was
b.ş. içinin order to
b.ş. yapmak içinin order to do sth.
babadad [coll.]
babafather
bacakleg
anat.
bacaklar {pl}
legs
bot.
badem
almond
bagajbaggage
bagajluggage
bağımlıdependent
bağımsız biçimfree-form
bağırmakto shout
bağırmakto yell
bağışlamakto forgive
dil
bağlaç
conjunction
bağlamakto connect
bahaneexcuse
baharatspice
baharatspices
bahçegarden
orn.T
bahçe tırmaşık kuşu [Certhia brachydactyla]
short-toed treecreeper
orn.T
bahri [Podiceps cristatus]
great crested grebe
bahsedilensaid
bahşiştip
bahtiyarhappy
bakır <CU>copper <CU>
bakışlook
bakmakto face
bakmakto look
bakmakto watch
balhoney
anat.
baldır kemiği
shin bone
balinawhale
balıkfish
fizikkimya
Balmer serileri
Balmer series
balmumuwax
baname [indirect object]
bana görein my opinion <IMO>
bandajbandage
bankabank
banliyösuburb
banyobath
banyobathroom
banyo küvetibathtub
barbekü [yab.]barbecue
barışpeace
başhead [Caput]
baş yemekmain course
basamakstep
başarısuccess
başarılısuccessful
basiteasy
basitsimple
basit lokantasnack bar
basınçlı havacompressed air
başkaelse
Başka bir şey?Anything else?
başkentcapital
başlamakto begin
başlamakto start
başlangıçbeginning
başlangıçstart
basmakto push
anat.
başparmak
thumb
başşehircapital
başvurmakto apply
batıwest <W>
battaniyeblanket
bavulluggage
bavulsuitcase
bayağıpretty [coll.]
orn.T
bayağı boyunburan [Jynx torquilla]
Eurasian wryneck
orn.T
bayağı çalı kuşu [Regulus regulus]
goldcrest
orn.T
bayağı kızılkuyruk [Phoenicurus phoenicurus]
(common) redstart
orn.T
bayağı taşçeviren [Arenaria interpres]
(ruddy) turnstone
orn.T
bayağı uzunkuyruk [Aegithalos caudatus]
long-tailed bushtit
bayanlady
bayan tuvaletiwomen's restroom [Am.]
baygınunconscious
bayılmakto faint
bayılmakto pass out
baykuşowl
bazenat times
bazensometimes
bazısome
bebekbaby
sanat
beceriksizce boyamak
to daub
Page 1 of 4 for the letter B in the Turkish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024