Page 1 of 3 for the letter D in the Turkish-English dictionary
da
also
dağ
mountain
dağılmak
to scatter
dağınık
messy
daha
more
still
daha az
less
daha çok
rather
daha fazla
much more
daha geç
later
daha kötü
worse
daha küçük
less
daha şirin
lovelier
daha sonra
later
dahi
also
even
likewise
daima
always
daire
apartment <apt.> [Am.]
circle
flat
dakik
punctual
dal
branch
dalak otu [Teucrium chamaedrys]
wall germanderbot.T
dalga
wave
dalgalı akım
alternating current <AC>
damat
bridegroom
groom [bridegroom]
son-in-law
dana eti
veal
Danimarka
Denmark
dans
dance
dans etmek
to dance
dansçı
dancer
dansör
dancer
dar
narrow
darbe
hit
darı
milletbot.T
datif
dativedil
davet
invitation
davet etmek
to invite
davul
drum
davul çalmak
to drum
dayanıklı
impervious
dayanım
strengthmüh.
dayı
uncle [mother's brother]
de
also
likewise
de / da
as well
too
de hali
locativedil
dede
grandpa [coll.]
dede ve nine
grandparents
dedikodu
gossip
değer
value
değer azalması
depreciationfin.
değer kaybı
depreciationfin.
değerlendirme
assessment
değerli
precious [valuable]
substantial [valuable]
treasured
valuable
worthy [of a person]
değil
not
değişik
different
değişmek
to change
değiştirmek
to alter
to change
to replace
dehşet [argo]
awesome [Am.] [coll.]
deli
crazy
mad [insane]
madman
delik
hole
delil
proof
demeç
speech
demeç {sg}
statements {pl}
demek
to say
demek istemek
to mean
demek olmak
to mean
demir [element]
iron <Fe>
demirbaş
fixtures {pl}
demirci
ironmonger
demokrasi
democracy
den hali
ablativedil
denemek
to attempt
to try
to try on
denilen
said
denilmek
to be called
deniz
sea
deniz feneri
lighthouse
deniz tutmuş
seasick
deniz ürünleri
seafood
deoksiribonükleik asit <DNA>
deoxyribonucleic acid <DNA>biyol.
deprem
earthquake
derhal
immediately
deri
leather
derin
deep
derman
remedy
daalso
dağmountain
dağılmakto scatter
dağınıkmessy
dahamore
dahastill
daha azless
daha çokrather
daha fazlamuch more
daha geçlater
daha kötüworse
daha küçükless
daha şirinlovelier
daha sonralater
dahialso
dahieven
dahilikewise
daimaalways
daireapartment <apt.> [Am.]
dairecircle
daireflat
dakikpunctual
dalbranch
bot.T
dalak otu [Teucrium chamaedrys]
wall germander
dalgawave
dalgalı akımalternating current <AC>
damatbridegroom
damatgroom [bridegroom]
damatson-in-law
dana etiveal
DanimarkaDenmark
dansdance
dans etmekto dance
dansçıdancer
dansördancer
darnarrow
darbehit
bot.T
darı
millet
dil
datif
dative
davetinvitation
davet etmekto invite
davuldrum
davul çalmakto drum
dayanıklıimpervious
müh.
dayanım
strength
dayıuncle [mother's brother]
dealso
delikewise
de / daas well
de / datoo
dil
de hali
locative
dedegrandpa [coll.]
dede ve ninegrandparents
dedikodugossip
değervalue
fin.
değer azalması
depreciation
fin.
değer kaybı
depreciation
değerlendirmeassessment
değerliprecious [valuable]
değerlisubstantial [valuable]
değerlitreasured
değerlivaluable
değerliworthy [of a person]
değilnot
değişikdifferent
değişmekto change
değiştirmekto alter
değiştirmekto change
değiştirmekto replace
dehşet [argo]awesome [Am.] [coll.]
delicrazy
delimad [insane]
delimadman
delikhole
delilproof
demeçspeech
demeç {sg}statements {pl}
demekto say
demek istemekto mean
demek olmakto mean
demir [element]iron <Fe>
demirbaşfixtures {pl}
demirciironmonger
demokrasidemocracy
dil
den hali
ablative
denemekto attempt
denemekto try
denemekto try on
denilensaid
denilmekto be called
denizsea
deniz fenerilighthouse
deniz tutmuşseasick
deniz ürünleriseafood
biyol.
deoksiribonükleik asit <DNA>
deoxyribonucleic acid <DNA>
depremearthquake
derhalimmediately
derileather
derindeep
dermanremedy
Page 1 of 3 for the letter D in the Turkish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023