Page 1 of 2 for the letter E in the Turkish-English dictionary
e hali
dativedil
ebediyen
forever <4E>
ebediyet
eternity
ebeveyn
parents {pl}
ecnebi
foreigner
eczane
pharmacy
edebiyat
literatureedeb.
edep
civility
edinmek
to get
to receive
Efendim?
I beg your pardon?
Pardon?
efsane
legend
eğe
filealet
Ege Denizi
Aegean Seacoğr.
eğer
if
when
eğer ... olmazsa
unless
eğilim göstermek
to tend to
eğilimi olmak
to tend to
eğitim
study
eğlence
entertainment
eğlendirmek
to entertain
egoist
selfish
ekim <eki., ek., e.>
October <Oct.>
ekin kargası [Corvus frugilegus]
rookorn.T
ekin yelvesi [Emberiza calandra, syn.: Miliaria calandra]
corn buntingorn.T
eklemek
to add
ekmek
bread
ekoloji
ecologybilimçevre
ekran
screen
el feneri
flashlight
torch [Br.]
el lambası
flashlight
el sallamak
to wave
elastik
elastic
elbette
certainly
of course
elbise
clothes
elbise kolu
sleeve
elde etmek
to get
to receive
eldiven
glove
eldivenler {pl}
gloves
ele verme
betrayal
elektrik düğmesi
light switch
elektrik fişi
plug
elektrik traş makinası
electric razor
elektrot
electrodemüh.
elemanlar {pl}
labour [Br.]
eli açık
generous [liberal, lavish]
elli
fifty
elma
apple [Malus domestica]
elma suyu
apple juice
elmalı pasta
apple piegastr.
emin
certain
confident
sure
en azından
at least
en büyük
largest
en son
last
en sonunda
eventually
endişe
anxiety
concern
endişelenmek
to worry
endişeli
anxious
enişte
brother-in-law
uncle [related by marriage]
ensiz
narrow
enteresan
interesting
entoksikasyon
intoxication
epilasyon
epilationkozm.
ergin
adult
erguvani balıkçıl [Ardea purpurea]
purple heronorn.T
erik
plum
eril
male
erişkin
adult
erkek
male
man
erkek arkadaş
boyfriend
erkek çocuklar
boys
erkek tuvaleti
men's restroom [Am.]
erkek yeğen
nephew
erkekler
men
erken
early
ertelemek
adjourn
to postpone
spouse
[kadın]
wife
eşek
donkey
eşey
genderbiyol.sos.
esintili
windy
eski
ancient
old
eski zamandan kalma
ancient
eskiçağ
antiquitytar.
eskimiş
old
esnasında
during
eşya
item
et
meat
dil
e hali
dative
ebediyenforever <4E>
ebediyeteternity
ebeveynparents {pl}
ecnebiforeigner
eczanepharmacy
edeb.
edebiyat
literature
edepcivility
edinmekto get
edinmekto receive
Efendim?I beg your pardon?
Efendim?Pardon?
efsanelegend
alet
eğe
file
coğr.
Ege Denizi
Aegean Sea
eğerif
eğerwhen
eğer ... olmazsaunless
eğilim göstermekto tend to
eğilimi olmakto tend to
eğitimstudy
eğlenceentertainment
eğlendirmekto entertain
egoistselfish
ekim <eki., ek., e.>October <Oct.>
orn.T
ekin kargası [Corvus frugilegus]
rook
orn.T
ekin yelvesi [Emberiza calandra, syn.: Miliaria calandra]
corn bunting
eklemekto add
ekmekbread
bilimçevre
ekoloji
ecology
ekranscreen
el feneriflashlight
el feneritorch [Br.]
el lambasıflashlight
el sallamakto wave
elastikelastic
elbettecertainly
elbetteof course
elbiseclothes
elbise kolusleeve
elde etmekto get
elde etmekto receive
eldivenglove
eldivenler {pl}gloves
ele vermebetrayal
elektrik düğmesilight switch
elektrik fişiplug
elektrik traş makinasıelectric razor
müh.
elektrot
electrode
elemanlar {pl}labour [Br.]
eli açıkgenerous [liberal, lavish]
ellififty
elmaapple [Malus domestica]
elma suyuapple juice
gastr.
elmalı pasta
apple pie
emincertain
eminconfident
eminsure
en azındanat least
en büyüklargest
en sonlast
en sonundaeventually
endişeanxiety
endişeconcern
endişelenmekto worry
endişelianxious
eniştebrother-in-law
enişteuncle [related by marriage]
ensiznarrow
enteresaninteresting
entoksikasyonintoxication
kozm.
epilasyon
epilation
erginadult
orn.T
erguvani balıkçıl [Ardea purpurea]
purple heron
erikplum
erilmale
erişkinadult
erkekmale
erkekman
erkek arkadaşboyfriend
erkek çocuklarboys
erkek tuvaletimen's restroom [Am.]
erkek yeğennephew
erkeklermen
erkenearly
ertelemekadjourn
ertelemekto postpone
spouse
[kadın]wife
eşekdonkey
biyol.sos.
eşey
gender
esintiliwindy
eskiancient
eskiold
eski zamandan kalmaancient
tar.
eskiçağ
antiquity
eskimişold
esnasındaduring
eşyaitem
etmeat
Page 1 of 2 for the letter E in the Turkish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2023