Page 1 of 3 for the letter Y in the Turkish-English dictionary
ya
either
ya ... ya da
either ... or
ya da
or
yabancı
foreigner
stranger
yabancı anahtar
foreign keybil.
yağ
fat
oil
yağlı
fat
yağmur
rain
yağmurlu
rainy
yahut
or
yaka
collar
yakalamak
to catch
yakın
close
near
yakında
soon
yakınında
at
nearby
yakışmak
to fit
yaklaşık
about [circa]
approximately <approx.>
yaklaşık olarak
about [circa]
approximately
yakma
incineration
yalaka
sycophant
yalan
lie
yalan söylemek
to lie [deceive]
yalancı
liar
yalaz
flame
yalın hal
nominativedil
yalnız
alone
but
lonely
only
yalnızca
alone
yaltakçı
sycophant
yan
side
yanak
cheek
yanaklar {pl}
cheeks {pl}
yanaşmak
to edge
yangın
fire
yani
so to speak
yanılmak
to be wrong
yanında
at
near
next to
yanıt
answer
yanıtlamak
to answer
yanlış
error
false
mistake
yanma odası
combustion chamberhav.
yanmak
to burn
yapabilir
sb. may [is permitted]
Yapma!
Drop it!
yapmak
to build
to do
to make
yaprak
leaf
yara
injury
wound
yaralanma
injury
yaralanmış
hurt
yararlı
useful
yarasa doğanı [Falco rufigularis]
bat falconorn.T
yaratmak
to create
yardakçı
stooge
yardım
help
yardım etmek
to help
yardımcı olmak
to help
yardımda bulunmak
to help
yardımına koşmak
to help
yarım
half <hf.>
yarın
tomorrow
yarış
race
yarışmak
to run
yaş
age
tear
wet
yasa
law
yasadışı
illegal
yasaklamak
to ban
to forbid
to prohibit
yaşamak
to live
yaşlı
old
yastık
pillow
yatak
bed
yatay asimptot
horizontal asymptotemate.
yatay stabilize
horizontal stabilizerhav.
yatırgaç
aileronhav.
yatıştırmak
to placate
yatmak
to lie
yavaş
slow
yavaşlamak
to slow down
yaya
pedestrian
yaya kaldırımı
sidewalk [Am.]
yaygın
usual
yaymak
to scatter
yaeither
ya ... ya daeither ... or
ya daor
yabancıforeigner
yabancıstranger
bil.
yabancı anahtar
foreign key
yağfat
yağoil
yağlıfat
yağmurrain
yağmurlurainy
yahutor
yakacollar
yakalamakto catch
yakınclose
yakınnear
yakındasoon
yakınındaat
yakınındanearby
yakışmakto fit
yaklaşıkabout [circa]
yaklaşıkapproximately <approx.>
yaklaşık olarakabout [circa]
yaklaşık olarakapproximately
yakmaincineration
yalakasycophant
yalanlie
yalan söylemekto lie [deceive]
yalancıliar
yalazflame
dil
yalın hal
nominative
yalnızalone
yalnızbut
yalnızlonely
yalnızonly
yalnızcaalone
yaltakçısycophant
yanside
yanakcheek
yanaklar {pl}cheeks {pl}
yanaşmakto edge
yangınfire
yaniso to speak
yanılmakto be wrong
yanındaat
yanındanear
yanındanext to
yanıtanswer
yanıtlamakto answer
yanlışerror
yanlışfalse
yanlışmistake
hav.
yanma odası
combustion chamber
yanmakto burn
yapabilirsb. may [is permitted]
Yapma!Drop it!
yapmakto build
yapmakto do
yapmakto make
yaprakleaf
yarainjury
yarawound
yaralanmainjury
yaralanmışhurt
yararlıuseful
orn.T
yarasa doğanı [Falco rufigularis]
bat falcon
yaratmakto create
yardakçıstooge
yardımhelp
yardım etmekto help
yardımcı olmakto help
yardımda bulunmakto help
yardımına koşmakto help
yarımhalf <hf.>
yarıntomorrow
yarışrace
yarışmakto run
yaşage
yaştear
yaşwet
yasalaw
yasadışıillegal
yasaklamakto ban
yasaklamakto forbid
yasaklamakto prohibit
yaşamakto live
yaşlıold
yastıkpillow
yatakbed
mate.
yatay asimptot
horizontal asymptote
hav.
yatay stabilize
horizontal stabilizer
hav.
yatırgaç
aileron
yatıştırmakto placate
yatmakto lie
yavaşslow
yavaşlamakto slow down
yayapedestrian
yaya kaldırımısidewalk [Am.]
yaygınusual
yaymakto scatter
Page 1 of 3 for the letter Y in the Turkish-English dictionary
To translate another word just start typing!
Legal Information © dict.cc 2024