Werbung
 Übersetzung für 'формула' von Ukrainisch nach Deutsch
мат.
формула {ж}
Formel {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'формула' von Ukrainisch nach Deutsch

формула {ж}
Formel {f}мат.
Werbung
Anwendungsbeispiele Ukrainisch
 • Двовимірний аналог цієї формули називають формулою Гріна, а сама формула також відома під назвою формула Гаусса або формула Остроградського — Гаусса.
 • Скелетна формула, або скорочена формула органічної сполуки — це тип молекулярної структурної формули, яка слугує скороченим зображенням зв’язку молекули та деяких деталей її молекулярної геометрії.
 • Зубна формула Навайовіуса викликає великі суперечки. Нижня зубна формула була запропонована як 2-1-2-3.
 • Інша формула відстані "x" між центрами вписаного кола і описаного кола належить американському математику Леонарду Карліцу (1907-1999).
 • Найбільш відома його формула для знаходження площі трикутника (Формула Герона).

 • Аналогічним чином, замкнена формула - це формула, яка не містить жодної вільної змінної.
 • Формула Планка була отримана після того, як стало зрозуміло, що формула Релея—Джинса, що походить з класичної теорії електромагнітного поля, задовільно описує випромінювання тільки в області довгих хвиль.
 • Формула називається теоре́мою, якщо існує виведення, в якому ця формула є останньою.
 • Якщо говорити нестрого, то формула Тейлора відображає поведінку функції в околі деякої точки.
 • "E"="mc"2 — формула, яку часто називають формулою Ейнштейна.

 • Між певними формулами логіки висловлювань існує відношення логічного слідування.
 • — пуста (формула [...] виводиться лише за допомогою аксіом і правил виводу), то формула [...] називається теоремою (для цього використовується позначення [...]).
Werbung
© dict.cc Ukrainian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!