Seite 1 von 44 für den Buchstaben A im Ungarisch-Deutsch-Wörterbuch
Seite 1/44 für A
a
das
der
die
a '60-as évek vége felé
die ausgehenden 60er Jahre
A baj nem jár egyedül.
Ein Unglück kommt selten allein.közm.
a bal oldali
auf der linken Seite
A bárányok hallgatnak [regény: Thomas Harris; film: Jonathan Demme]
Das Schweigen der Lämmerfilmiro.F
A befejezetlen mondat [Déry Tibor]
Der unvollendete Satziro.F
a bennszülöttek nyelve
Eingeborenensprache {f}
a berlini fal
die Berliner Mauer {f}tört.
die Mauer {f} [Berlin]tört.
a berlini fal leomlása
Mauerfall {m}tört.
A beszélgetés újra megindult.
Das Gespräch kam wieder in Fluss.
A betegség legyengített.
Die Krankheit hat mich geschwächt.
A bírálat teljesen alaptalan volt.
Die Kritik war völlig unberechtigt.
a biztonság kedvéért
sicherheitshalber
a böjt időszaka
Fastenzeit {f}vallás
A bolt hatkor csuk.
Das Geschäft schließt um 6 zu.
A bolt zárva van.
Das Geschäft hat / ist zu.
a bolt, ahonnan az áruk származnak
der Laden, woher die Waren stammen
a bőrönd zárja
Kofferschloss {n}
A bőröndök ott az enyémek.
Die Koffer da gehören mir.
A boszorkányoknak még mindig nincs választójoguk.
Immer noch kein Wahlrecht für Hexen.
A büntetést próbaidőre felfüggesztették.
Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.
A címem ...
Meine Adresse ist ...útiszó
a csuda tudja
(das) weiß der Kuckuck
A dohányzás, mint ismeretes, káros az egészségre.
Rauchen schadet bekanntlich der Gesundheit.
a dolog lényege [értelme]
der Sinn {m} der Sache
a fagypont alatt
unter dem Gefrierpunkt
a fák árnyékában
im Schatten der Bäume
A fák már lombosak.
Die Bäume sind schon belaubt.
a falu bolondja
Dorftrottel {m} [ugs.]
A falu jegyzője [Eötvös József]
Der Dorfnotariro.F
a feje tetejére áll
Kopf stehen
a feje tetejére állít vmit
etw. auf den Kopf stellen
a feltalálók paradicsoma
Erfinderparadies {n}
A fenébe!
Mist! [ugs.]
a Fényes Porta
die Hohe Pfortetört.
A férjem jelenleg nincs idehaza.
Mein Mann ist zur Zeit nicht zu Hause.
a figyelmet magára vonja
die Aufmerksamkeit auf sich lenken
a fogasra akasztja a kabátot
den Mantel an den Haken hängenruha
a Föld tengelye
Erdachse {f}föld.
a földszint első sorai [áttvitt jelentés]
Cercle {n} [österr.: ersten Sitzreihen im Theater]
A forgalom áll.
Der Verkehr steht (still).közlek.
a gonosz tengelye [George W. Bush szerint]
die Achse des Bösen [nach George W. Bush]idiómapol.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ...
In der Praxis bedeutet dies, dass ...
A gyógyszer csak külsőleg alkalmazható.
Das Medikament ist nur äußerlich anwendbar.
a háború alatt
während des Krieges
a hajnal hasadtával
mit dem werdenden Tag
a halál faszán [vulg.]
am Arsch der Welt [vulg.]idióma
a halál időpontja
Zeitpunkt {m} des Todes
a hallgatás ára
Schweigegeld {n}
a hallgatás díja
Schweigegeld {n}
a hátára vesz vkit
jdn. huckepack nehmen
A hattyúk tava [Pjotr Iljics Csajkovszkij]
Schwanensee [Pjotr Iljitsch Tschaikowski]tánczeneF
a hatvanas években sokáig
bis weit in die 60er Jahre
A házasulandók kimondták az igent.
Die Brautleute sagten sich das Jawort.
a helyzet ura (van)
Herr der Lage sein
A hetedik pecsét [Ingmar Bergman]
Das siebente SiegelfilmF
A hír mindannyiunkat megdöbbentett.
Die Nachricht hat uns alle bestürzt.
A hit üdvözít.
Der Glaube macht selig.vallás
A holdfény megvilágítja a tetőket.
Das Mondlicht bescheint die Dächer.
A jelenések könyve
Offenbarung {f} des Johannesvallás
a karjában tart vkit
jdn. im Arm halten
A katedrális uralja a városképet.
Die Kathedrale beherrscht das Stadtbild.
A kékszakállú herceg vára [Bartók Béla]
Herzog Blaubarts BurgzeneF
a kertet saját igényei szerint alakítja ki
den Garten nach eigenen Bedürfnissen gestalten
A két Lotti [Erich Kästner]
Das doppelte Lottcheniro.F
a kezében tart vmit
etw. in der Hand halten
a kisebbségek üldözése
Minderheitenverfolgung {f}
A kocka el van vetve.
Die Würfel sind gefallen.idióma
a kormány utasításra
auf Veranlassung der Regierung
a körülményeknek megfelelően
den Umständen entsprechend
a következő sarkon balra
die nächste Ecke links
a közelben marad
in der Nähe bleiben
a közelben van
in der Nähe liegen
a kulisszákk mögött
hinter den Kulissenszín
A kutya a farkát csóválja.
Der Hund wedelt mit dem Schwanz.
a kutya se [közb.] [senki]
kein Schwein [ugs.] [niemand]
A kutyáknak kint kell maradni.
Hunde müssen draußen bleiben.
a kutyám
mein Hund {m}
a lakosság száma
Einwohnerzahl {f}
a lakosság széles körében
in weiten Kreisen der Bevölkerung
A lámpa zöldet mutat.
Die Ampel steht auf Grün.közlek.
A lány kimondhatatlanul szép volt.
Das Mädchen war unbeschreiblich schön.
A lányok leterítik az ágyneműjüket a szénára.
Die Mädchen breiten ihr Bettzeug auf dem Heu aus
A látogató [György Konrád]
Der Besucheriro.F
A lé meg a Lola
Lola rennt [Tom Tykwer]filmF
a legeslegvégén
als allerletztes
ganz zum Schluss
zu allerletzt
a legjobb akarattal sem
beim besten Willen nicht
a legjobb úton jár ahhoz, hogy ...
auf dem besten Wege sein, um zu ...
A legjobb védekezés a támadás.
Angriff ist die beste Verteidigung.közm.
a lényegre tér
zur Sache kommen
A lövés ült!
Der Schuss hat gesessen!sport
a maga ura (van)
sein eigener Herr sein
a maga útját járja
seine eigenen Wege gehen
seinen eigenen Weg gehen
A Magyar Szent Korona Országai
Länder {pl} der Heiligen Ungarischen Kroneföld.tört.
Seite 1/44 für A
adas
ader
adie
a '60-as évek vége felédie ausgehenden 60er Jahre
közm.
A baj nem jár egyedül.
Ein Unglück kommt selten allein.
a bal oldaliauf der linken Seite
filmiro.F
A bárányok hallgatnak [regény: Thomas Harris; film: Jonathan Demme]
Das Schweigen der Lämmer
iro.F
A befejezetlen mondat [Déry Tibor]
Der unvollendete Satz
a bennszülöttek nyelveEingeborenensprache {f}
tört.
a berlini fal
die Berliner Mauer {f}
tört.
a berlini fal
die Mauer {f} [Berlin]
tört.
a berlini fal leomlása
Mauerfall {m}
A beszélgetés újra megindult.Das Gespräch kam wieder in Fluss.
A betegség legyengített.Die Krankheit hat mich geschwächt.
A bírálat teljesen alaptalan volt.Die Kritik war völlig unberechtigt.
a biztonság kedvéértsicherheitshalber
vallás
a böjt időszaka
Fastenzeit {f}
A bolt hatkor csuk.Das Geschäft schließt um 6 zu.
A bolt zárva van.Das Geschäft hat / ist zu.
a bolt, ahonnan az áruk származnakder Laden, woher die Waren stammen
a bőrönd zárjaKofferschloss {n}
A bőröndök ott az enyémek.Die Koffer da gehören mir.
A boszorkányoknak még mindig nincs választójoguk.Immer noch kein Wahlrecht für Hexen.
A büntetést próbaidőre felfüggesztették.Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.
útiszó
A címem ...
Meine Adresse ist ...
a csuda tudja(das) weiß der Kuckuck
A dohányzás, mint ismeretes, káros az egészségre.Rauchen schadet bekanntlich der Gesundheit.
a dolog lényege [értelme]der Sinn {m} der Sache
a fagypont alattunter dem Gefrierpunkt
a fák árnyékábanim Schatten der Bäume
A fák már lombosak.Die Bäume sind schon belaubt.
a falu bolondjaDorftrottel {m} [ugs.]
iro.F
A falu jegyzője [Eötvös József]
Der Dorfnotar
a feje tetejére állKopf stehen
a feje tetejére állít vmitetw. auf den Kopf stellen
a feltalálók paradicsomaErfinderparadies {n}
A fenébe!Mist! [ugs.]
tört.
a Fényes Porta
die Hohe Pforte
A férjem jelenleg nincs idehaza.Mein Mann ist zur Zeit nicht zu Hause.
a figyelmet magára vonjadie Aufmerksamkeit auf sich lenken
ruha
a fogasra akasztja a kabátot
den Mantel an den Haken hängen
föld.
a Föld tengelye
Erdachse {f}
a földszint első sorai [áttvitt jelentés]Cercle {n} [österr.: ersten Sitzreihen im Theater]
közlek.
A forgalom áll.
Der Verkehr steht (still).
idiómapol.
a gonosz tengelye [George W. Bush szerint]
die Achse des Bösen [nach George W. Bush]
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ...In der Praxis bedeutet dies, dass ...
A gyógyszer csak külsőleg alkalmazható.Das Medikament ist nur äußerlich anwendbar.
a háború alattwährend des Krieges
a hajnal hasadtávalmit dem werdenden Tag
idióma
a halál faszán [vulg.]
am Arsch der Welt [vulg.]
a halál időpontjaZeitpunkt {m} des Todes
a hallgatás áraSchweigegeld {n}
a hallgatás díjaSchweigegeld {n}
a hátára vesz vkitjdn. huckepack nehmen
tánczeneF
A hattyúk tava [Pjotr Iljics Csajkovszkij]
Schwanensee [Pjotr Iljitsch Tschaikowski]
a hatvanas években sokáigbis weit in die 60er Jahre
A házasulandók kimondták az igent.Die Brautleute sagten sich das Jawort.
a helyzet ura (van)Herr der Lage sein
filmF
A hetedik pecsét [Ingmar Bergman]
Das siebente Siegel
A hír mindannyiunkat megdöbbentett.Die Nachricht hat uns alle bestürzt.
vallás
A hit üdvözít.
Der Glaube macht selig.
A holdfény megvilágítja a tetőket.Das Mondlicht bescheint die Dächer.
vallás
A jelenések könyve
Offenbarung {f} des Johannes
a karjában tart vkitjdn. im Arm halten
A katedrális uralja a városképet.Die Kathedrale beherrscht das Stadtbild.
zeneF
A kékszakállú herceg vára [Bartók Béla]
Herzog Blaubarts Burg
a kertet saját igényei szerint alakítja kiden Garten nach eigenen Bedürfnissen gestalten
iro.F
A két Lotti [Erich Kästner]
Das doppelte Lottchen
a kezében tart vmitetw. in der Hand halten
a kisebbségek üldözéseMinderheitenverfolgung {f}
idióma
A kocka el van vetve.
Die Würfel sind gefallen.
a kormány utasításraauf Veranlassung der Regierung
a körülményeknek megfelelőenden Umständen entsprechend
a következő sarkon balradie nächste Ecke links
a közelben maradin der Nähe bleiben
a közelben vanin der Nähe liegen
szín
a kulisszákk mögött
hinter den Kulissen
A kutya a farkát csóválja.Der Hund wedelt mit dem Schwanz.
a kutya se [közb.] [senki]kein Schwein [ugs.] [niemand]
A kutyáknak kint kell maradni.Hunde müssen draußen bleiben.
a kutyámmein Hund {m}
a lakosság számaEinwohnerzahl {f}
a lakosság széles körébenin weiten Kreisen der Bevölkerung
közlek.
A lámpa zöldet mutat.
Die Ampel steht auf Grün.
A lány kimondhatatlanul szép volt.Das Mädchen war unbeschreiblich schön.
A lányok leterítik az ágyneműjüket a szénára.Die Mädchen breiten ihr Bettzeug auf dem Heu aus
iro.F
A látogató [György Konrád]
Der Besucher
filmF
A lé meg a Lola
Lola rennt [Tom Tykwer]
a legeslegvégénals allerletztes
a legeslegvégénganz zum Schluss
a legeslegvégénzu allerletzt
a legjobb akarattal sembeim besten Willen nicht
a legjobb úton jár ahhoz, hogy ...auf dem besten Wege sein, um zu ...
közm.
A legjobb védekezés a támadás.
Angriff ist die beste Verteidigung.
a lényegre térzur Sache kommen
sport
A lövés ült!
Der Schuss hat gesessen!
a maga ura (van)sein eigener Herr sein
a maga útját járjaseine eigenen Wege gehen
a maga útját járjaseinen eigenen Weg gehen
föld.tört.
A Magyar Szent Korona Országai
Länder {pl} der Heiligen Ungarischen Krone
Seite 1 von 44 für den Buchstaben A im Ungarisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023