Seite 1 von 5 für den Buchstaben C im Ungarisch-Deutsch-Wörterbuch
cabaletta
Cabaletta {f}zene
cache
Cache {m}inform.
cache–el
cacheninform.
cache–elés
Caching {n}inform.
cáfol
dementieren
cáfolat
Dementi {n}
Gegenerklärung {f}
cáfolhatatlan
unwiderlegbar
cajeput olaj [Aetheroleum cajeputi]
Cajeputöl {n}
Calabria
Kalabrien {n}föld.
call-boy
Callboy {m}
call-girl
Callgirl {n}
calymmium
Calymmium {n}tört.
camcorder
Camcorder {m}
camembert (sajt)
Camembert {m}gasztr.
campinghely
Campingplatz {m}
campus
Campus {m}
Canberra
Canberra {n}föld.
cankópartfutó [Calidris subruficollis, syn.: Tryngites subruficollis]
Grasläufer {m}madárt.T
cápa
Hai {m}álla.T
cápaszerűek [Selachimorpha]
Haie {pl}álla.T
caprikék
capriblau
cár
Zar {m}tört.
Caracas
Caracas {n}föld.
Cardiff
Cardiff {n}föld.
cári rendszer
Zarenherrschaft {f}tört.
cári uralom
Zarenherrschaft {f}tört.
Caritas
Caritas {f} [deutscher Caritasverband]
cárnő
Zarin {f}tört.
cárság
Zarenreich {n}tört.
Zarentum {n}tört.
Castries
Castries {n}föld.
cathisofóbia
Cathisophobie {f}pszich.
Kathisophobie {f}pszich.
CB-rádió
CB-funk {m}
CD
CD {f} [Compactdisc]
CD-lejátszó
CD-Player {m}
CD-Spieler {m}
CD-meghajtó
CD-Laufwerk {n}inform.
CD–író
CD-Brenner {m}inform.
cédrus [Cedrus]
Zeder {f}bot.T
cédrusfa
Zedernholz {n}bot.
cédrusfa [Cedrus]
Zeder {f}bot.T
cédrusolaj [Aetheroleum atlanticae cedri]
Zedernholzöl {n}
cédula
Zettel {m}
cég
Firma {f}munka.
cégalapítás
Firmengründung {f}
cégbíróság
Handelsgericht {n}jog
cégen belüli
firmenintern
cégér
Aushängeschild {n}herald.
cégjegyzék
Handelsregister {n}
Cegléd
Zieglet {n}föld.
cégvezető
Prokurist {m}munka.
cégvezető [nő]
Prokuristin {f}munka.
céh
Zunft {f}ipartört.
céhcímer
Zunftwappen {n}herald.
cékla
Rote Beete {f} [Rsv.]gasztr.
Rote Bete {f}gasztr.
céklasaláta
Rote-Bete-Salat {m}gasztr.
cél
Ziel {n}
célba vesz
zielen
célcsoport
Zielgruppe {f}
celebrál
zelebrieren
célegyenes
Zielgerade {f}sport
célirányos
gezielt
zielgerichtet
zweckhaft
céljából
zwecks [+ Gen.]
célkereszt
Fadenkreuz {n}
célkitűzés
Zielsetzung {f}
cella
Zelle {f}
cellobióz
Cellobiose {f}biokém.
Zellobiose {f}biokém.
céllövészet
Scheibenschießen {n}sport
cellulóz [C12H22O11]
Cellulose {f}biokém.
Zellulose {f}biokém.
celofán
Cellophan® {n} [Rsv.]
Zellophan {n}
célok
Ziele {pl}
céloz
andeuten
anzielen
bezwecken
céloz vmire
auf etw. abzielen
célozgat
andeuten
célozgatás
Anspielung {f}
célra irányított
zielgerichtet
célratörő
zielstrebig
céltábla
Zielscheibe {f}sport
céltalan
müßig [geh.] [zwecklos]
ziellos
céltalanság
Sinnlosigkeit {f}
Ziellosigkeit {f}
Zwecklosigkeit {f}
céltalanul
ziellos
céltudatos
zielbewusst
zielstrebig
céltudatosság
Zielsicherheit {f}
célzás
Anspielung {f}
célzatos
anzüglich
célzott
gezielt
zene
cabaletta
Cabaletta {f}
inform.
cache
Cache {m}
inform.
cache–el
cachen
inform.
cache–elés
Caching {n}
cáfoldementieren
cáfolatDementi {n}
cáfolatGegenerklärung {f}
cáfolhatatlanunwiderlegbar
cajeput olaj [Aetheroleum cajeputi]Cajeputöl {n}
föld.
Calabria
Kalabrien {n}
call-boyCallboy {m}
call-girlCallgirl {n}
tört.
calymmium
Calymmium {n}
camcorderCamcorder {m}
gasztr.
camembert (sajt)
Camembert {m}
campinghelyCampingplatz {m}
campusCampus {m}
föld.
Canberra
Canberra {n}
madárt.T
cankópartfutó [Calidris subruficollis, syn.: Tryngites subruficollis]
Grasläufer {m}
álla.T
cápa
Hai {m}
álla.T
cápaszerűek [Selachimorpha]
Haie {pl}
caprikékcapriblau
tört.
cár
Zar {m}
föld.
Caracas
Caracas {n}
föld.
Cardiff
Cardiff {n}
tört.
cári rendszer
Zarenherrschaft {f}
tört.
cári uralom
Zarenherrschaft {f}
CaritasCaritas {f} [deutscher Caritasverband]
tört.
cárnő
Zarin {f}
tört.
cárság
Zarenreich {n}
tört.
cárság
Zarentum {n}
föld.
Castries
Castries {n}
pszich.
cathisofóbia
Cathisophobie {f}
pszich.
cathisofóbia
Kathisophobie {f}
CB-rádióCB-funk {m}
CDCD {f} [Compactdisc]
CD-lejátszóCD-Player {m}
CD-lejátszóCD-Spieler {m}
inform.
CD-meghajtó
CD-Laufwerk {n}
inform.
CD–író
CD-Brenner {m}
bot.T
cédrus [Cedrus]
Zeder {f}
bot.
cédrusfa
Zedernholz {n}
bot.T
cédrusfa [Cedrus]
Zeder {f}
cédrusolaj [Aetheroleum atlanticae cedri]Zedernholzöl {n}
cédulaZettel {m}
munka.
cég
Firma {f}
cégalapításFirmengründung {f}
jog
cégbíróság
Handelsgericht {n}
cégen belülifirmenintern
herald.
cégér
Aushängeschild {n}
cégjegyzékHandelsregister {n}
föld.
Cegléd
Zieglet {n}
munka.
cégvezető
Prokurist {m}
munka.
cégvezető [nő]
Prokuristin {f}
ipartört.
céh
Zunft {f}
herald.
céhcímer
Zunftwappen {n}
gasztr.
cékla
Rote Beete {f} [Rsv.]
gasztr.
cékla
Rote Bete {f}
gasztr.
céklasaláta
Rote-Bete-Salat {m}
célZiel {n}
célba veszzielen
célcsoportZielgruppe {f}
celebrálzelebrieren
sport
célegyenes
Zielgerade {f}
célirányosgezielt
célirányoszielgerichtet
célirányoszweckhaft
céljábólzwecks [+ Gen.]
célkeresztFadenkreuz {n}
célkitűzésZielsetzung {f}
cellaZelle {f}
biokém.
cellobióz
Cellobiose {f}
biokém.
cellobióz
Zellobiose {f}
sport
céllövészet
Scheibenschießen {n}
biokém.
cellulóz [C12H22O11]
Cellulose {f}
biokém.
cellulóz [C12H22O11]
Zellulose {f}
celofánCellophan® {n} [Rsv.]
celofánZellophan {n}
célokZiele {pl}
célozandeuten
célozanzielen
célozbezwecken
céloz vmireauf etw. abzielen
célozgatandeuten
célozgatásAnspielung {f}
célra irányítottzielgerichtet
célratörőzielstrebig
sport
céltábla
Zielscheibe {f}
céltalanmüßig [geh.] [zwecklos]
céltalanziellos
céltalanságSinnlosigkeit {f}
céltalanságZiellosigkeit {f}
céltalanságZwecklosigkeit {f}
céltalanulziellos
céltudatoszielbewusst
céltudatoszielstrebig
céltudatosságZielsicherheit {f}
célzásAnspielung {f}
célzatosanzüglich
célzottgezielt
Seite 1 von 5 für den Buchstaben C im Ungarisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2024