Seite 1 von 8 für den Buchstaben O im Ungarisch-Deutsch-Wörterbuch
ó-lábú
o-beinig
oázis
Oase {f}
obdukció
Obduktion {f}föld.
Überschiebung {f}föld.
obeliszk
Obelisk {m}
obezitológia
Obesitologie {f}orvost.
objektív
objektiv
Objektiv {n}
objektivizmus
Objektivismus {m}filoz.
objektorientált
objektorientiert
oboa
Oboe {f}zene
obszcén
obszön
obszervatórium
Observatorium {n}asztron.
Sternwarte {f}asztron.
obszesszív-kompulzív megbetegedés [kényszerbetegség]
Zwangsstörung {f}orvost.
obszidián
Obsidian {m}ásv.
óceán
Ozean {m}
óceáni
ozeanisch
Óceánia
Ozeanien {n}föld.
óceánkék
ozeanblau
ocelot [Leopardus pardalis]
Ozelot {m}álla.T
ócsárolás
Schmähung {f}
ócskavas
Alteisen {n}
Altmetall {n}
Schrott {m}
ocsmány
mies [ugs.]
oda
dahin
dorthin
óda
Ode {f}iro.
oda be
dahinein
oda fel
dahinauf
oda ki
dahinaus
oda le
dahinab
dahinunter
Oda mentek, ahova akartok.
Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt.
oda van [elmúlt, elveszett]
dahin sein
oda-vissza
hin und zurück
odaad
hingeben
odaadás
Hingabe {f}
odaadó
hingebungs­voll
odaát
da drüben
drüben
odafigyel
hinhören
zuhören
odafordul vkihez/vmihez
sich zu jdm./etw. umdrehen
odahallgat
zuhören
odaillő
passend
odajön
dazukommen
herbeikommen
hinzukommen
odakészít
bereitlegen
odalopózik
beschleichen
odamegy
hingehen
odasiet
hineilen
odatalál
hinfinden
odatart
ranhalten [ugs.]
odautazik
anreisen
dahinfahren
hinfahren
odavezető út
Hinweg {m}
Odera
Oder {f}föld.
ódon
altertümlich
archaisch
odontofóbia
Odontophobie {f}pszich.
odvas keltike [Corydalis cava]
Hohler Lerchensporn {m}bot.T
oesophagus carcinoma
Ösophaguskarzinom {n}orvost.
ófelnémet
althochdeutsch
ofidiofóbia
Ophidiophobie {f}pszich.
Ofotért
Fotogeschäft {n}fényk.
Ohm törvény
ohmsches Gesetz {n}fiz.
Ohm-törvény
Ohm'sches Gesetz {n}fiz.
Ohotszki-tenger
Ochotskisches Meer {n}föld.
Oidipusz
Ödipus {m}mitol.
ok
Anlass {m}
Grund {m} [Ursache]
Ursache {f}
ok és okozat
Ursache und Wirkung
okád
brechen [ugs.] [kotzen]szitok
kotzen [ugs.]szitok
sich erbrechenszitok
sich übergeben
speiben [österr.] [südd.] [kotzen]szitok
speienszitok
spucken [regional] [kotzen]
okádék [szl.]
Gesichtsdurchfall {m} [derb] [Kotze]szitok
Kotze {f} [ugs.] [Erbrochenes]szitok
okapi [Okapia johnstoni]
Okapi {n}álla.T
okatási
Bildungs­-
Oké!
Okay!útiszó
Ókeanosz
Okeanos {m}mitol.
okinavai guvat [Hypotaenidia okinawae, syn.: Gallirallus okinawae]
Okinawaralle {f}madárt.T
okirat
Dokument {n}
Unterlage {f} [Dokument]
okker
ocker
okkerbarna
ockerbraun
okkersárga
ocker
ockergelb
okkultizmus
Okkultismus {m}ezot.
oklevél
Diplom {n} <Dipl.>
okleveles
Diplom-
ó-lábúo-beinig
oázisOase {f}
föld.
obdukció
Obduktion {f}
föld.
obdukció
Überschiebung {f}
obeliszkObelisk {m}
orvost.
obezitológia
Obesitologie {f}
objektívobjektiv
objektívObjektiv {n}
filoz.
objektivizmus
Objektivismus {m}
objektorientáltobjektorientiert
zene
oboa
Oboe {f}
obszcénobszön
asztron.
obszervatórium
Observatorium {n}
asztron.
obszervatórium
Sternwarte {f}
orvost.
obszesszív-kompulzív megbetegedés [kényszerbetegség]
Zwangsstörung {f}
ásv.
obszidián
Obsidian {m}
óceánOzean {m}
óceániozeanisch
föld.
Óceánia
Ozeanien {n}
óceánkékozeanblau
álla.T
ocelot [Leopardus pardalis]
Ozelot {m}
ócsárolásSchmähung {f}
ócskavasAlteisen {n}
ócskavasAltmetall {n}
ócskavasSchrott {m}
ocsmánymies [ugs.]
odadahin
odadorthin
iro.
óda
Ode {f}
oda bedahinein
oda feldahinauf
oda kidahinaus
oda ledahinab
oda ledahinunter
Oda mentek, ahova akartok.Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt.
oda van [elmúlt, elveszett]dahin sein
oda-visszahin und zurück
odaadhingeben
odaadásHingabe {f}
odaadóhingebungs­voll
odaátda drüben
odaátdrüben
odafigyelhinhören
odafigyelzuhören
odafordul vkihez/vmihezsich zu jdm./etw. umdrehen
odahallgatzuhören
odaillőpassend
odajöndazukommen
odajönherbeikommen
odajönhinzukommen
odakészítbereitlegen
odalopózikbeschleichen
odamegyhingehen
odasiethineilen
odatalálhinfinden
odatartranhalten [ugs.]
odautazikanreisen
odautazikdahinfahren
odautazikhinfahren
odavezető útHinweg {m}
föld.
Odera
Oder {f}
ódonaltertümlich
ódonarchaisch
pszich.
odontofóbia
Odontophobie {f}
bot.T
odvas keltike [Corydalis cava]
Hohler Lerchensporn {m}
orvost.
oesophagus carcinoma
Ösophaguskarzinom {n}
ófelnémetalthochdeutsch
pszich.
ofidiofóbia
Ophidiophobie {f}
fényk.
Ofotért
Fotogeschäft {n}
fiz.
Ohm törvény
ohmsches Gesetz {n}
fiz.
Ohm-törvény
Ohm'sches Gesetz {n}
föld.
Ohotszki-tenger
Ochotskisches Meer {n}
mitol.
Oidipusz
Ödipus {m}
okAnlass {m}
okGrund {m} [Ursache]
okUrsache {f}
ok és okozatUrsache und Wirkung
szitok
okád
brechen [ugs.] [kotzen]
szitok
okád
kotzen [ugs.]
szitok
okád
sich erbrechen
okádsich übergeben
szitok
okád
speiben [österr.] [südd.] [kotzen]
szitok
okád
speien
okádspucken [regional] [kotzen]
szitok
okádék [szl.]
Gesichtsdurchfall {m} [derb] [Kotze]
szitok
okádék [szl.]
Kotze {f} [ugs.] [Erbrochenes]
álla.T
okapi [Okapia johnstoni]
Okapi {n}
okatásiBildungs­-
útiszó
Oké!
Okay!
mitol.
Ókeanosz
Okeanos {m}
madárt.T
okinavai guvat [Hypotaenidia okinawae, syn.: Gallirallus okinawae]
Okinawaralle {f}
okiratDokument {n}
okiratUnterlage {f} [Dokument]
okkerocker
okkerbarnaockerbraun
okkersárgaocker
okkersárgaockergelb
ezot.
okkultizmus
Okkultismus {m}
oklevélDiplom {n} <Dipl.>
oklevelesDiplom-
Seite 1 von 8 für den Buchstaben O im Ungarisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023