Seite 1 von 46 für den Buchstaben T im Ungarisch-Deutsch-Wörterbuch
t-limfocita
T-Lymphozyt {m}biokém.
tabella
Tabelle {f}
tábla
Schild {n}
Tafel {f}
táblagép
Tablet-Computer {m}inform.
Tablet-PC {m}inform.
táblán játszott játék
Brettspiel {n}ját.
táblázat
Tabelle {f}
táblázatos
tabellarisch
tabletta
Tablette {f}gyógy.
tabló
Tableau {n}
tábor
Camp {n}
Lager {n} [Camp]
tábori
Feld-
Lager-
tábori ágy
Feldbett {n}katon.
tábori konyha
Feldküche {f}gasztr.katon.
tábori kórház
Feldlazarett {n}katon.
Feldspital {n}katon.
Lazarett {n}katon.
tábori szék
Feldstuhl {m}
tábornagy
Feldmarschall {m}katon.
Marschall {m}katon.
tábornok
General {m}katon.
táborozik
kampieren
lagern [kampieren]
táborozó
Camper {m}
táborszernagy
Feldzeugmeister {m}katon.tört.
tábortűz
Lagerfeuer {n}
tabu
Tabu {n}
tabulátor
Tabulator {m}inform.
tabulátor billentyű
Tabulatortaste {f}inform.
tachikardia
Tachykardie {f}orvost.
tachoklína
Tachocline {f}asztron.
tacskó
Dackel {m}álla.T
tádzsik szomoni
tadschikischer Somoni {m}valuták
Tádzsikisztán
Tadschikistan {n}föld.
taekwondo
Taekwondo {n}sport
tafofóbia
Taphephobie {f}pszich.
Taphophobie {f}pszich.
tág
geräumig
weit
tag
Glied {n} [Gliedmaße]anat.
Glied {n} [Teilstück]
Mitglied {n}
tag [férfi]
Kerl {m}
tágabb értelemben
im weiteren Sinn
tagad
bestreiten
leugnen
negieren
verleugnen
verneinen
tagadás
Leugnen {n}
Negation {f}nyelv.
Verneinung {f}nyelv.
tagadhatatlan
unleugbar
tagadó
verneinend
tagadó alak
Negationsform {f}nyelv.
tagadószó
Negationswort {n}nyelv.
Verneinungs­wort {n}nyelv.
tagállam
Mitgliedsstaat {m}pol.
Mitgliedstaat {m}pol.
tágas
breit
geräumig
weit
weitläufig
tagatóz
Tagatose {f}biokém.
tagbaszakadt
robust
ungeschlacht
tagdíj
Beitrag {m}
Mitgliedsbeitrag {m}
tagdíjat fizet
Beitrag entrichten
Beitrag zahlen
taggyűlés
Mitgliederversammlung {f}
tágít
erweitern
lockerlassen
weiten
tágít [távozik]
weichen
tágítja a látókörét
seinen Horizont erweitern
taglal
abhandeln
erläutern
erörtern
tagmondat
Gliedsatz {m}nyelv.
tagok
Glieder {pl}anat.
tagol
aufgliedern
aufschlüsseln
untergliedern
tagolás
Gliederung {f}
tagolódik
sich gliedern
tagozat
Sektion {f}
tágra nyitja a szemét
die Augen aufreißen
tagság
Mitgliedschaft {f}
tagsági díj
Mitgliedsbeitrag {m}
tagsági igazolvány
Mitgliedsausweis {m}
tágul
expandieren
sich ausdehnen
sich dehnen [sich weiten]
sich erweitern
sich weiten
tágulás
Ausdehnung {f}
biokém.
t-limfocita
T-Lymphozyt {m}
tabellaTabelle {f}
táblaSchild {n}
táblaTafel {f}
inform.
táblagép
Tablet-Computer {m}
inform.
táblagép
Tablet-PC {m}
ját.
táblán játszott játék
Brettspiel {n}
táblázatTabelle {f}
táblázatostabellarisch
gyógy.
tabletta
Tablette {f}
tablóTableau {n}
táborCamp {n}
táborLager {n} [Camp]
táboriFeld-
táboriLager-
katon.
tábori ágy
Feldbett {n}
gasztr.katon.
tábori konyha
Feldküche {f}
katon.
tábori kórház
Feldlazarett {n}
katon.
tábori kórház
Feldspital {n}
katon.
tábori kórház
Lazarett {n}
tábori székFeldstuhl {m}
katon.
tábornagy
Feldmarschall {m}
katon.
tábornagy
Marschall {m}
katon.
tábornok
General {m}
táborozikkampieren
táboroziklagern [kampieren]
táborozóCamper {m}
katon.tört.
táborszernagy
Feldzeugmeister {m}
tábortűzLagerfeuer {n}
tabuTabu {n}
inform.
tabulátor
Tabulator {m}
inform.
tabulátor billentyű
Tabulatortaste {f}
orvost.
tachikardia
Tachykardie {f}
asztron.
tachoklína
Tachocline {f}
álla.T
tacskó
Dackel {m}
valuták
tádzsik szomoni
tadschikischer Somoni {m}
föld.
Tádzsikisztán
Tadschikistan {n}
sport
taekwondo
Taekwondo {n}
pszich.
tafofóbia
Taphephobie {f}
pszich.
tafofóbia
Taphophobie {f}
tággeräumig
anat.
tag
Glied {n} [Gliedmaße]
tagGlied {n} [Teilstück]
tagMitglied {n}
tágweit
tag [férfi]Kerl {m}
tágabb értelembenim weiteren Sinn
tagadbestreiten
tagadleugnen
tagadnegieren
tagadverleugnen
tagadverneinen
tagadásLeugnen {n}
nyelv.
tagadás
Negation {f}
nyelv.
tagadás
Verneinung {f}
tagadhatatlanunleugbar
tagadóverneinend
nyelv.
tagadó alak
Negationsform {f}
nyelv.
tagadószó
Negationswort {n}
nyelv.
tagadószó
Verneinungs­wort {n}
pol.
tagállam
Mitgliedsstaat {m}
pol.
tagállam
Mitgliedstaat {m}
tágasbreit
tágasgeräumig
tágasweit
tágasweitläufig
biokém.
tagatóz
Tagatose {f}
tagbaszakadtrobust
tagbaszakadtungeschlacht
tagdíjBeitrag {m}
tagdíjMitgliedsbeitrag {m}
tagdíjat fizetBeitrag entrichten
tagdíjat fizetBeitrag zahlen
taggyűlésMitgliederversammlung {f}
tágíterweitern
tágítlockerlassen
tágítweiten
tágít [távozik]weichen
tágítja a látókörétseinen Horizont erweitern
taglalabhandeln
taglalerläutern
taglalerörtern
nyelv.
tagmondat
Gliedsatz {m}
anat.
tagok
Glieder {pl}
tagolaufgliedern
tagolaufschlüsseln
tagoluntergliedern
tagolásGliederung {f}
tagolódiksich gliedern
tagozatSektion {f}
tágra nyitja a szemétdie Augen aufreißen
tagságMitgliedschaft {f}
tagsági díjMitgliedsbeitrag {m}
tagsági igazolványMitgliedsausweis {m}
tágulexpandieren
tágulsich ausdehnen
tágulsich dehnen [sich weiten]
tágulsich erweitern
tágulsich weiten
tágulásAusdehnung {f}
Seite 1 von 46 für den Buchstaben T im Ungarisch-Deutsch-Wörterbuch
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Impressum © dict.cc 2023